Atmosfär med personlig omtanke
Länkar

Om tandvårdsförsäkringen

Hur stort är tandvårsdbidraget?
Bidragets storlek beror främst på hur gammal du är. Som vuxen kan du själv välja fritt i Sverige vilken tandläkare du vill gå till för att få detta bidrag, så länge tandläkaren är ansluten till Försäkringskassan.

• Till och med det år du fyller 29 år är bidraget 600 kr per år

• Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kr per år

• Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr per år

• Barn och ungdom har fri tandvård i sitt folkbokföringslandsting t o m det år de fyller 22 år

• För mer information om tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd inom tandvård se Försäkringskassans hemsida www.fk.se

 

Information om tänder och tandvård finns även på www.alltomdinatänder.se