Var det länge sedan du besökte tandläkaren?

Vi rekommenderar alla att regelbundet göra kontroller för att undvika större och mer kostsamma ingrepp. Efter en undersökning får du tips och förebyggande råd som du kan tänka på i vardagen. Var rädd om dina tänder!

Har du problem med:

Dålig andedräkt
Svullnad och ömhet
Blödande tandkött
Tandpressning
Tandluckor
Muntorrhet


Ilningar
Tandvärk
Tandsten
Visdomständer
Färgförändringar
Snarkning

Ring oss och boka en tid för undersökning och konsultation.

Kontakta oss